Kurt Totemi – Wolf Totem 2015

01.01.2017 01:55

1967 yılıdır. Moğolistan’da bu dönemlerde köy yaşantısı yaygındır. Köyde yaşayan insanlar genellikle hayvancılıkla yaşamlarını sürdürmektedir. Bir gün Beijing’den gelen bir öğrenci burada yaşamaya karar verir. Amacı hem çobanlarını yaşantısını öğrenmek ve bu yerel halka yeni bir şeyler öğretmektir. Bu yolculuk çocuğun kalabalık kent yaşantısından kurtulup; yeni ve doğayla iç içe bir yaşantıya adım atmasını sağlamıştır. Böyle bir deneyimi ne kitaplardan ne de başka bir yolla kazanamazdı. Onun için en büyük tecrübe bu yaşantıya tanık olmaktır. Kurt Totemi izlerken, gözlerinize inanamayacaksınız. Neden diye sorarsanız eğer buradaki halkla kurtlar arasındaki mükemmel iletişim göz dolduracak tarzda. Çocuk burada köy yaşantısının olumlu ve olumsuz yönlerini görürken bir yandan da kurtlarla olan iletişimini ilerletmiştir. Bu arada da küçük bir yavru kurt bulmuş ve onu büyütmeye başlamıştır. Burada bir haber yayılmaya başlamıştır. Kurtların öldürülmesine dair hükümet bir bildiri yayınlamıştır. Kurt avcıları yollara düşmüş ne kadar kurt varsa öldürmeye başlamıştır.